Jewish Learning Circle

Het Talmoedische denken, de Joodse ethiek, recht, geschiedenis of filosofie is een bron van wijsheid en kennis. Debatteer, filosofeer en discussieer!

19 April 2022

19 April 2022

Tijdens dit wekelijkse evenement op dinsdagavond staat inhoud centraal. Gezamenlijk worden de meest relevante en (moderne) onderwerpen in Joodse filosofie, recht, cultuur en Kabbalah-mystiek besproken en bediscussieerd.

Basiskennis van het Jodendom en het Hebreeuws is niet nodig om de lessen te volgen. Integendeel, de ‘Learning Circle’ vormt een veilige en respectvolle omgeving waarin sprake is van een dialoog in plaats van een monoloog. Dit betekent dat het stellen van vragen en geven van meningen is toegestaan ​​en zelfs wordt aangemoedigd.

Gedurende de “Jewish Learning Circle” gaan we ook in op relevante en maatschappelijke issues. De verdieping in deze millennia-oude wijsheden versterkt je kritisch denkvermogen en inspireert om met een breder perspectief naar moderne vraagstukken te kijken en keuzes te maken.

Aanmeldformulier

Andere activiteiten

Sjabbatdiner 9 juni met gastspreker: Ulysse Ellian

Sjabbat Diner in Amsterdam – Joodse studenten & young professionals

Donaties

Het werk van Chabad on Campus wordt mogelijk gemaakt door giften van instellingen en particulieren. Wij zijn dankbaar dat ook u overweegt om ons werk ten behoeve van de toekomst van Joods Nederland te ondersteunen.

Stichting Chabad on Campus beschikt over een ANBI-status waardoor giften in principe fiscaal aftrekbaar zijn.