Oprichting Nederlands-Joods Studenten Overleg

9 mei 2024

Beste medestudenten,

Naar aanleiding van de huidige uitdagingen en de specifieke situatie waarin wij, Joodse studenten, ons bevinden, is er besloten tot de oprichting van het Nederlands-Joods Studenten Overleg. Dit orgaan heeft als doel om gecentraliseerd en gecoördineerd de belangen van alle Joodse studenten in Nederland te behartigen.

Het studentenoverleg zal samengesteld worden uit Nederlandse en internationale studenten die studeren aan de diverse universiteiten en hogescholen in Nederland.

In eerste instantie zal een interim-bestuur worden gevormd dat gedurende een periode van zes maanden zal functioneren. Het is per direct beschikbaar om op lokaal niveau ondersteuning te verlenen, maar zal zich goeddeels richten op langetermijnstrategieën ten behoeve van de Nederlandse Joodse studentengemeenschap.

Het interim-bestuur zal tevens verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de statuten van dit orgaan, waarna verkiezingen gehouden zullen worden voor een nieuw landelijk Joods studentenbestuur.

Het NJSO is een initiatief van het landelijke studentenrabbinaat – Chabad on Campus NL – maar zal onafhankelijk functioneren. Het besluitvormingsproces zal uitsluitend afhankelijk zijn van de meerderheidsstem van de studentenbestuursleden.

Indien je interesse hebt om jouw universiteit te vertegenwoordigen binnen dit (interim) studentenbestuur, verzoeken wij je jouw motivatiebrief te richten aan bestuur@NJSO.info

Am Yisrael Chai!

Interim-voorzitters en statutair adviseur NJSO

Andere blogs

Jonge Joodse gemeenschap viert Poeriem op Amsterdamse Zuidas, ondanks oorlogsbezorgdheden

Afgelopen weekend kwamen zo’n 250 jonge Joodse studenten en young professionals samen op de Amsterdamse Zuidas om Poeriem te vieren, ondanks toenemende zorgen over de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de onzekerheid over gijzelaars.

Spotlight: Elize – #40

Ik ben Elize, geboren in Amersfoort, Woon in Ede en studeer nu in Wageningen en ben behalve student ook betrokken bij de Joodse Jeugdorganisatie Tikwateenoe.

Poeriem: Een Verhaal van Overwinning en Feestelijkheid

Het verhaal van Poeriem begint in de oude tijden van het Perzische rijk en maar één vrouw die een heel volk redde.