Poeriem: Een Verhaal van Overwinning en Feestelijkheid

In de oude tijden van het Perzische rijk, ongeveer 400 jaar voor de gebruikelijke jaartelling, strekte de invloed van het Perzische rijk zich uit over 127 landen. In deze kosmopolitische samenleving woonden Joden verspreid over vele regio’s. Het verhaal van Poeriem, een viering die deze dagen nog steeds levendig wordt gehouden, vindt zijn oorsprong in deze periode.

Koningin Esther

Het verhaal begint met Koning Achasveros (Achashverosh) die koningin Vashti ter dood veroordeelt nadat ze zijn bevelen weigerde op te volgen. Een zoektocht naar een nieuwe koningin wordt georganiseerd, en een jong Joods meisje genaamd Esther wordt uitgeroepen tot de nieuwe koningin. Echter, Esther houdt haar Joodse identiteit verborgen.

Terwijl Esther haar ware identiteit verborgen hield, rees er echter een dreiging op in de vorm van Haman, een hooggeplaatste functionaris die een diepe haat jegens de Joden koesterde. Mordechai, een Joodse leider, weigerde te buigen voor Haman, wat leidde tot Hamans wraakzuchtige plan om op de 14e van de maand Adar alle Joden in het rijk te doden, een datum gekozen door het werpen van het lot.

Mordechai drong er bij Esther op aan om de koning in te lichten over Hamans duistere plannen, maar Esther aarzelde uit angst voor haar eigen leven. Uiteindelijk vroeg ze Mordechai om alle Joden in de stad Sushan samen te brengen voor drie dagen van vasten, gebed en inkeer.

Overwinning op Haman

Op de derde dag nodigt Esther Haman en de koning uit voor twee diners waar ze uiteindleijk haar ware identiteit onthult en Haman beschuldigt van zijn plan om haar volk uit te roeien. Haman wordt ter dood veroordeeld en Mordechai wordt tot minister-president benoemd in zijn plaats. Een nieuw decreet wordt uitgevaardigd, waarin de Joden het recht krijgen zich te verdedigen tegen hun vijanden.

Op de 13e van de maand Adar vochten de Joden dapper en versloegen velen van hun tegenstanders. Op de 14e van Adar rustten ze uit en vierden hun overwinning. In de hoofdstad Sushan duurde de strijd een extra dag, en dus wordt Poeriem in steden met muren zoals Jeruzalem op de 15e van Adar gevierd, terwijl elders de 14e de dag van feestelijkheid is.

Het hart van Poeriem

Het hart van Poeriem wordt gevormd door vier mitzvot die allemaal beginnen met de letter M:

  • Megilah: Het tweemaal lezen van het Boek Esther.
  • Matanot Le’evyonim: Het geven van giften aan de armen.
  • Mishloach Manot: Het sturen van geschenken aan vrienden.
  • Mishte: Het houden van feen feestelijke maaltijd.


Een van de favoriete Poeriem lekkernijen zijn de Aznei Haman, de Hamansoren.  Deze feestelijke dag gaat gepaard met een lichte, vrolijke sfeer waarin kinderen en soms zelfs volwassenen zich verkleden. Deze traditie herinnert aan het feit dat in het verhaal van Poeriem G-d verborgen was, Zijn naam wordt zelfs niet genoemd.

De dag voor Poeriem, Ta’anit Esther,  is het gebruikelijk is om te vasten. Dit vasten herinnert aan de ernst van de situatie waarin het Joodse volk zich bevond en de gebeden die werden uitgesproken voor hun bescherming.

Data en tijden

Vastendag van Esther valt dit jaar op 21 maart. Vasten begint om 4:45 uur en eindigt om 19:43 uur.
Poeriem begint dit jaar op 23 maart om 19:59 uur (na afloop van sjabbat) en gaat door tot de avond van 24 maart.

Yanki Jacobs
Yanki is elfde generatie Joodse Nederlander en heeft in de Verenigde Staten en Israël zijn rabbinale opleiding gevolgd. Hij is de jongerenrabbijn die leiding geeft aan Chabad on Campus en de spirituele en sociale motor binnen de organisatie.

Andere blogs

Jonge Joodse gemeenschap viert Poeriem op Amsterdamse Zuidas, ondanks oorlogsbezorgdheden

Afgelopen weekend kwamen zo’n 250 jonge Joodse studenten en young professionals samen op de Amsterdamse Zuidas om Poeriem te vieren, ondanks toenemende zorgen over de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de onzekerheid over gijzelaars.

Spotlight: Elize – #40

Ik ben Elize, geboren in Amersfoort, Woon in Ede en studeer nu in Wageningen en ben behalve student ook betrokken bij de Joodse Jeugdorganisatie Tikwateenoe.

Ontroerend diner voor 180 familieleden van de gegijzelden

De familieleden van de ruim 130 gegijzelden waren in Nederland om een rechtzaak aan te spannen tegen Hamas. Na afloop ontvingen we hen voor een ontroerend diner.