Joodse Geografie

In mijn vorige blog schreef ik over het belang van een community en haar essentie. Ik heb ook beschreven hoe de virtuele gemeenschap ons ondanks de afstand kan verbinden. Deze keer wil ik mijn blog schrijven over het Joodse spel genaamd: ´´Jewish Geography´´.

Doordat Joden uit hun thuisland zijn verdreven, heeft elke gemeenschap zijn eigen sociaal-culturele gebruiken, kringen en tradities gevormd, wat dit spel interessant maakt.

´´Jewish Geography´´ heeft ongetwijfeld ieder van ons op een evenement gespeeld. De titel van dit spel verwijst naar de Joodse verwantschapsbanden en sociale structuren die de een met de ander binden.

 “Je komt uit Den Haag?? Ken je ….?”

 ‘Jazeker, dat is de oude huisgenoot van mijn beste vriendin. ‘

 “Wauw, wat een kleine Joodse wereld.”

 ‘ Laten wij even op Sociale Media onze gemeenschappelijke vrienden bekijken. ’

Binnen het Joodse leven is “Joodse geografie” een populair spel dat tussen Joden wordt gespeeld wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten om hun onderlinge connecties te identificeren. Dit spel kan opnieuw worden vergeleken met een GPS die ons navigeert tussen de mensen die we kennen en ons helpt te lokaliseren.

De term “Joodse geografie” fungeert niet alleen als de naam van het spel, maar beschrijft ook de unieke kleinheid en nabijheid van de wereldwijde Joodse bevolking. Daarom maakt de “Joodse geografie” het spel mogelijk en stelt het Joden uit verschillende steden, regio’s en landen in staat om gemakkelijk mensen te ontdekken die ze gemeenschappelijk kennen.

De vraag is echter: brengt dit spel ons dichter bij elkaar of werkt het juist averechts als onze Joodse connecties niet overeenkomen?

Wat betekent het dat onze gemeenschap dit spel speelt? Betekent dit dat iemand met wie we geen gemeenschappelijke (Facebook-)vrienden hebben, geen deel uitmaakt van de community? Betekent dit dat iemand die geen sociale kringen heeft in de Joodse gemeenschap er geen deel van uitmaakt?

Joods chabad on campus

In de Joodse gemeenschap kent iedereen elkaar, zo voelt het vaak. Hoewel degenen die nog geen vrienden of connecties hebben, dit gemakkelijker kunnen doen via reeds bestaande connecties en sociale structuren. Als je daarentegen (nog) niemand uit de gemeenschap kent, omdat je uit een plaats komt waar het Joodse leven minimaal is, ligt dat wat moeilijker.

Een vereiste van dit spel is meestal dat iemand op een plek woont waar meerdere joden zijn die ze (in)direct kennen. Toch zijn de grootste Joodse gemeenschappen van Nederland in Amsterdam gevestigd. Daarom, vind ik de aard van dit spel exclusief, want wat als je Joods bent, buiten Amsterdam komt en je Joodse contacten nul zijn? Betekent dit dat je een “buitenstaander” bent?

De behoefte om erbij te horen is een fundamentele menselijke behoefte. Juist omdat het Jodendom gemeenschapsgericht is. Ik heb talloze joden ontmoet op evenementen, net zo Joods als ik, die zich “uitgesloten” voelen van de gemeenschap omdat ze niemand kenden.

Dus zelfs als een spel als ´´Jewish Geography´´ goede bedoelingen heeft, kan het de verdeeldheid vergroten. Naarmate het pluralisme in de samenleving blijft groeien, moeten we deze discrepantie verleggen en eraan werken om Joden van alle achtergronden en alle steden binnen de gemeenschap op te nemen en ons thuis te voelen. Een eerste stap zou kunnen zijn om te vragen “waar ben je in geïnteresseerd?” in plaats van “wie ken je?”. 

Joodse geografie chabad on campus

Als we er echt naar streven een inclusieve gemeenschap te worden, moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt, ongeacht hun achtergrond en/of wie ze kennen.

Dankzij de vele activiteiten die Chabad On Campus op landelijk niveau organiseert, maak je kennis met Joodse studenten en Young Professionals uit alle gebieden. Heb je (nog) niet veel vrienden en kennissen, kom dan zeker naar een van de vele activiteiten van Chabad On Campus. De sfeer is heel toegankelijk en je legt al gauw contacten door het saamhorigheidsgevoel.

Chabad On Campus is er om de gemeenschap te verenigen en centraal staat de persoonlijke benadering om er voor iedereen te zijn, ongeacht hun kring of geboorteplaats. Daarom richt Chabad On Campus zich bij het spelen van ´´Jewish Geography´´ op inclusiviteit in plaats van exclusiviteit.

Jan van Brakel
Content Creator & Youth Worker at Chabad On Campus NL

Andere blogs

Oprichting Nederlands-Joods Studenten Overleg

Jonge Joodse gemeenschap viert Poeriem op Amsterdamse Zuidas, ondanks oorlogsbezorgdheden

Afgelopen weekend kwamen zo’n 250 jonge Joodse studenten en young professionals samen op de Amsterdamse Zuidas om Poeriem te vieren, ondanks toenemende zorgen over de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de onzekerheid over gijzelaars.

Spotlight: Elize – #40

Ik ben Elize, geboren in Amersfoort, Woon in Ede en studeer nu in Wageningen en ben behalve student ook betrokken bij de Joodse Jeugdorganisatie Tikwateenoe.